Địa chỉ: 40B Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Khám cấp cứu 02438269722
TS Nguyễn Thị Vân Anh

TS Nguyễn Thị Vân Anh

Trưởng khoa Răng Trẻ em

Trưởng khoa Răng Trẻ em