Địa chỉ: 40B Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Khám cấp cứu 02438269722
ThS. BS. Nguyễn Thu Huyền

ThS. BS. Nguyễn Thu Huyền

Lĩnh vực chuyên sâu: Điều Trị Nội Nha

CV

Tốt nghiệp BS RHM năm 2009

Nhận bằng Thạc sỹ năm 2019

Kiêm nhiệm: Phòng Chỉ Đạo Chuyên Khoa