Quý khách đã đặt lịch khám thành công

Họ tên :

Ngày hẹn:

Thời gian hẹn:

Chuyên khoa/Bác sĩ:

Số điện thoại chuyên khoa:

Địa chỉ: 40B Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Khám cấp cứu 02438269722
BS. Nguyễn Thúy Linh A

BS. Nguyễn Thúy Linh A

Nắn chỉnh răng

CV

Năm tốt nghiệp đại học: 2013.

Hội viên các hội: Hội RHM Việt Nam, Chi hội Nắn chỉnh răng Việt Nam, Hội Nắn chỉnh răng thế giới WFO.

Các chức vụ kiêm nhiệm: Nhân viên phòng Hợp tác Quốc Tế.