Quý khách đã đặt lịch khám thành công

Họ tên :

Ngày hẹn:

Thời gian hẹn:

Chuyên khoa/Bác sĩ:

Số điện thoại chuyên khoa:

Địa chỉ: 40B Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Khám cấp cứu 02438269722
BS. Phạm Thị Phương Thảo

BS. Phạm Thị Phương Thảo

Nắn chỉnh răng

CV

Năm tốt nghiệp đại học: 2019