Quý khách đã đặt lịch khám thành công

Họ tên :

Ngày hẹn:

Thời gian hẹn:

Chuyên khoa/Bác sĩ:

Số điện thoại chuyên khoa:

Địa chỉ: 40B Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Khám cấp cứu 02438269722
BS. Phạm Thu Trang

BS. Phạm Thu Trang

Nắn chỉnh răng

CV

Năm tốt nghiệp đại học: 2009

Năm tốt nghiệp sau đại học: Tốt nghiệp thạc sĩ  2013

Hội viên các hội: Hội RHM Việt Nam, Hội Nắn chỉnh răng Việt Nam