Địa chỉ: 40B Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Khám cấp cứu 02438269722
TS Chu Thị Quỳnh Hương

TS Chu Thị Quỳnh Hương

Trưởng khoa Phục hình Răng

Trưởng khoa, Phụ trách khoa từ năm 2005

Lĩnh vực chuyên sâu: Phục Hình Răng

CV
  • Tốt nghiệp Đại học – Chuyên nghành Răng Hàm Mặt, năm 1994
  • Tốt nghiệp Thạc sỹ Chuyên nghành Răng Hàm Mặt, năm 2004
  • Tốt nghiệp Tiến sỹ chuyên ngành Răng Hàm Mặt năm 2010
  • Thầy thuốc ưu tú năm 2017
  • Công tác tại khoa Phục Hình Răng, Bệnh viện Răng Hàm Mặt TW Hà Nội: 2000 đến nay
  • Hội viên Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam