Bệnh Viện Răng Hàm Mặt Trung Ương Hà Nội

Bệnh viện răng hàm mặt TW Hà Nội

Xác nhận quý khách đã đặt lịch thành công

Họ và tên:

CMTND:

Ngày hẹn:

Thời gian hẹn:

Chuyên khoa/Bác sĩ:

Số ĐT của khoa:

Địa chỉ: 40B Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Khám cấp cứu 02438269722
TS Trần Thị Lan Anh

TS Trần Thị Lan Anh

Trưởng khoa
Điều trị Nội nha

Phó Trưởng khoa, Phụ trách khoa từ 8/2020

Điều trị Nội nha

CV

Tốt nghiệp Đại học – Chuyên nghành Răng Hàm Mặt, năm 1997

Tốt nghiệp Thạc sỹ Chuyên nghành Răng Hàm Mặt, năm 2005

Hiện đang làm nghiên cứu sinh tại Viện nghiên cứu Y Dược lâm sàng 108

Công tác tại khoa Điều trị Nội nha, Bệnh viện Răng Hàm Mặt TW Hà Nội: 1998 - 2007.

Phó trưởng khoa Điều trị theo yêu cầu Bệnh viện Răng Hàm Mặt TW Hà Nội: 2008- 7/2020

Hội viên Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam