Quý khách đã đặt lịch khám thành công

Họ tên :

Ngày hẹn:

Thời gian hẹn:

Chuyên khoa/Bác sĩ:

Số điện thoại chuyên khoa:

Địa chỉ: 40B Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Khám cấp cứu 02438269722
TS Trần Thị Lan Anh

TS Trần Thị Lan Anh

Trưởng khoa
Điều trị Nội nha

Phó Trưởng khoa, Phụ trách khoa từ 8/2020

Điều trị Nội nha

CV

Tốt nghiệp đại học năm 1997

Tốt nghiệp sau đại học chuyên ngành Răng Hàm Mặt: Thạc sĩ năm 2005, Tiến sĩ năm 2021.

Công tác tại khoa Điều trị Nội nha, Bệnh viện Răng Hàm Mặt TW Hà Nội: 1998 - 2007 và 8/2020 đến nay.

Phó trưởng khoa Điều trị theo yêu cầu Bệnh viện Răng Hàm Mặt TW Hà Nội: 2008- 7/2020.

Hội viên Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam.