Địa chỉ: 40B Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Khám cấp cứu 02438269722
ThS Trần Thị Lan Anh

ThS Trần Thị Lan Anh

Trưởng khoa Điều trị Nội nha

Phó Trưởng khoa, Phụ trách khoa từ 8/2020

Điều trị Nội nha

CV

Tốt nghiệp Đại học – Chuyên nghành Răng Hàm Mặt, năm 1997

Tốt nghiệp Thạc sỹ Chuyên nghành Răng Hàm Mặt, năm 2005

Hiện đang làm nghiên cứu sinh tại Viện nghiên cứu Y Dược lâm sàng 108

Công tác tại khoa Điều trị Nội nha, Bệnh viện Răng Hàm Mặt TW Hà Nội: 1998 - 2007.

Phó trưởng khoa Điều trị theo yêu cầu Bệnh viện Răng Hàm Mặt TW Hà Nội: 2008- 7/2020

Hội viên Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam