Địa chỉ: 40B Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Khám cấp cứu 02438269722
ThS Trần Văn Phú

ThS Trần Văn Phú

Trưởng khoa Khám Tổng hợp

Trưởng khoa Khám Tổng hợp