Quý khách đã đặt lịch khám thành công

Họ tên :

Ngày hẹn:

Thời gian hẹn:

Chuyên khoa/Bác sĩ:

Số điện thoại chuyên khoa:

Địa chỉ: 40B Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Khám cấp cứu 02438269722
BS. Trần Hải Hà

BS. Trần Hải Hà

Nắn chỉnh răng

CV

Năm tốt nghiệp đại học: 1998

Năm tốt nghiệp sau đại học: Tốt nghiệp thạc sĩ:- BSNT- CK I: 2003

Hội viên các hội: Hội RHM Việt Nam, Chi hội Nắn chỉnh răng Việt Nam, thành viên WFO từ 2015

Các chức vụ kiêm nhiệm: Trưởng khoa Dinh dưỡng, Phụ trách Y tế cơ quan