Quý khách đã đặt lịch khám thành công

Họ tên :

Ngày hẹn:

Thời gian hẹn:

Chuyên khoa/Bác sĩ:

Số điện thoại chuyên khoa:

Địa chỉ: 40B Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Khám cấp cứu 02438269722
ThS. Trần Thị Lan Anh

ThS. Trần Thị Lan Anh

Phó Trưởng khoa, Phụ trách khoa từ 8/2020

Điều trị nội nha

CV

Tốt nghiệp Đại học – Chuyên nghành Răng Hàm Mặt, năm 1997
Tốt nghiệp Thạc sỹ Chuyên nghành Răng Hàm Mặt, năm 2005
Hiện đang làm nghiên cứu sinh tại Viện nghiên cứu Y Dược lâm sàng 108
Công tác tại khoa Điều trị Nội nha, Bệnh viện Răng Hàm Mặt TW Hà Nội: 1998 - 2007.
Phó trưởng khoa Điều trị theo yêu cầu Bệnh viện Răng Hàm Mặt TW Hà Nội: 2008- 7/2020
Hội viên Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam