Quý khách đã đặt lịch khám thành công

Họ tên :

Ngày hẹn:

Thời gian hẹn:

Chuyên khoa/Bác sĩ:

Số điện thoại chuyên khoa:

Địa chỉ: 40B Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Khám cấp cứu 02438269722
Ths. Trần Thị Nga Liên

Ths. Trần Thị Nga Liên

Lĩnh vực chuyên sâu: Khám và điều trị chuyên sâu Nha chu

CV

Năm TN đại học 2002

Năm TN sau đại học 2015

Hội viên hội Răng hàm mặt Việt Nam, hội viên hội Nha Chu Việt Nam