Địa chỉ: 40B Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Khám cấp cứu 02438269722
ThS. BS. Trịnh Vũ Hải

ThS. BS. Trịnh Vũ Hải

Lĩnh vực chuyên sâu: Nhổ răng – Tiểu phẫu

CV

Tốt nghiệp BS RHM năm 2009

Tốt nghiệp BSNT năm 2013