Quý khách đã đặt lịch khám thành công

Họ tên :

Ngày hẹn:

Thời gian hẹn:

Chuyên khoa/Bác sĩ:

Số điện thoại chuyên khoa:

Địa chỉ: 40B Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Khám cấp cứu 02438269722
BS. Vũ Thị Bích Nguyệt

BS. Vũ Thị Bích Nguyệt

Nắn chỉnh răng

CV

Năm tốt nghiệp đại học: 2010

Hội viên các hội: Chi hội Nắn chỉnh răng Việt Nam, Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam

Các chức vụ kiêm nhiệm: Cán bộ phòng chỉ đạo tuyến