Quý khách đã đặt lịch khám thành công

Họ tên :

Ngày hẹn:

Thời gian hẹn:

Chuyên khoa/Bác sĩ:

Số điện thoại chuyên khoa:

Địa chỉ: 40B Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Khám cấp cứu 02438269722
TS. Vũ Tuấn Hùng

TS. Vũ Tuấn Hùng

Phó trưởng khoa

Phẫu thuật hàm mặt

CV

Năm tốt nghiệp đại học: 1996

Năm tốt nghiệp thạc sĩ: 2003

Năm bảo vệ tiến sĩ: 2019

Hội viên Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam