Địa chỉ: 40B Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Khám cấp cứu 02438269722

Khám và điều trị sâu răng cho học sinh tại trường Tiểu học Nguyễn Thái Học 2, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

20/10/2020

Khám và điều trị sâu răng cho học sinh tại trường Tiểu học Nguyễn Thái Học 2, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
Vĩnh Phúc 29-30/9/2020