Quý khách đã đặt lịch khám thành công

Họ tên :

Ngày hẹn:

Thời gian hẹn:

Chuyên khoa/Bác sĩ:

Số điện thoại chuyên khoa:

Địa chỉ: 40B Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Khám cấp cứu 02438269722

PHÒNG CHỈ ĐẠO TUYẾN

Địa chỉ: Phòng E 4.01, nhà E - Điện thoại: 024 339286298 - 0862472939

PHÒNG CHỈ ĐẠO TUYẾN

Lịch sử phát triển

Phòng chỉ đạo tuyến được thành lập năm1995 do GS. Trịnh Đình Hải giữ chức vụ Trưởng phòng. Trải qua hơn 20 năm phát triển với nhiều thế hệ lãnh đạo phòng, như BSCKII. Vũ Đình Minh (1999-2000), TS. Nguyễn Quốc Trung (2000-2005), TS. Nguyễn Thị Hồng Minh (2005-2010), BSCKII. Nguyễn Văn Dĩ (2010-2015), BSCKII. Đào Bích Thủy (2015-2018). Từ năm 2018 ThS. Nguyễn Đăng Nhỡn được giao giữ chức vụ Trưởng phòng. Phòng Chỉ đạo tuyến từ một bộ phận nhỏ với vài nhân sự đã phát triển như hiện nay với 8 bác sỹ trong đó 6/8 cán bộ có bằng sau đại học. Đáp ứng được nhu cầu công tác chỉ đạo tuyến từ trung ương đến các địa phương.

Chức năng, nhiệm vụ

Là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và Giám đốc Trung tâm Đào tạo & CĐT trong công tác Chỉ đạo tuyến, chuyển giao gói kĩ thuật theo Đề án 1816, chương trình Nha học đường và các nhiệm vụ khác do Giám đốc Bệnh viện phân công.

Công tác Chỉ đạo tuyến

 • Lập kế hoạch công tác chỉ đạo chuyên môn cho tuyến dưới trình Giám đốc Bệnh viện phê duyệt và tổ chức thực hiện.
 • Theo dõi, giám sát, đánh giá hiệu quả công tác hoạt động chuyên môn kĩ thuật của tuyến dưới.
 • Phối hợp với các khoa tổ chức thực hiện đào tạo liên tục cho bác sĩ RHM tuyến dưới.
 • Thống kê báo cáo các hoạt động của tuyến dưới hàng năm theo quy định.
 • Tổ chức sơ kết, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm công tác Chỉ đạo tuyến.

Chuyển giao gói Kỹ thuật theo Đề án 1816

 • Xây dựng kế hoạch chuyển giao gói kĩ thuật cho các bệnh viện tuyến dưới theo Đề án 1816 trình Giám đốc Bệnh viện và Bộ Y tế phê duyệt.
 • Phối hợp với các khoa, phòng tổ chức thực hiện chuyển giao gói kĩ thuật cho các bệnh viện tuyến dưới theo kế hoach đã được phê duyệt.
 • Tổng kết đánh giá hiệu quả chuyển kĩ thuật sau chuyển giao.

Chương trình Nha học đường

 • Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện chương trình Nha học đường
 • Sơ kết, tổng kết chương trình NHĐ hàng năm.
 • Phối hợp với các đối tác tham gia chương trình vì sức khỏe răng miệng cộng đồng.

Các nhiệm vụ khác

Tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, cấp cơ sở, tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế… và thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Bệnh viện phân công.

Nhân lực hiện tại

 • Tiến sĩ: 01                 
 • Thạc sĩ: 05                
 • Bác sĩ: 02    
 • Trong đó có 1 BS chuyên trách - 7 BS kiêm nhiệm.      

Tổ chức nhân sự

Lãnh đạo tiền nhiệm

GS.TS. Trịnh Đình Hải

Trưởng phòng (1995 – 1999)

BSCKII. Vũ Đình Minh

Trưởng phòng (1999 – 2000)

TS. Nguyễn Quốc Trung

Trưởng phòng (2000 – 2005)

TS. Nguyễn Thị Hồng Minh

Trưởng phòng (2005 – 2010)

BSCKII. Nguyễn Văn Dĩ

Trưởng phòng (2010 – 2015)

BSCKII. Đào Bích Thủy

Trưởng phòng (2015 – 2018)

Lãnh đạo đương nhiệm

ThS.BS Nguyễn Thị Hạnh 

Phó Trưởng phòng

 

Thành tựu

 • Hàng năm, Phòng Chỉ đạo tuyến luôn hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Duy trì các hoạt động của chương trình Nha học đường, nhất là ở 8 tỉnh thành đã phủ kín chương trình Nha học đường như Ninh Bình, Nam Định, Hải Dương, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế. Chương trình NHĐ được đánh giá là có hiệu quả trong phòng bệnh răng miệng cho trẻ em và cộng đồng. Góp phần giảm tỷ lệ mắc bệnh răng miệng 
 • Liên tục mở các lớp tập huấn, đào tạo liên tục, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới theo Đề án 1816. Góp phần nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho bác sĩ RHM tuyến dưới; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh về Răng Hàm Mặt cho nhân dân tại các địa phương.
 • Tham gia tổ chức Hội nghị giao ban ngành Răng Hàm Mặt và tổng kết chương trình Nha học đường các tỉnh, thành phía Bắc và toàn quốc, nhằm tổng kết, đánh giá hoạt động hàng năm, đồng thời đưa ra phương hướng hoạt động chung cho năm tiếp theo.
 • Tích cực tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, cấp cơ sở, các hoạt động hợp tác quốc tế…

Định hướng phát triển

 • Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe răng miệng cho toàn dân. Chú trọng công tác điều trị và phòng bệnh răng miệng cho nhân dân.
 • Phát triển mạng lưới Răng Hàm Mặt rộng khắp, đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh về Răng Hàm Mặt tại các tuyến y tế. 
 • Nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho bác sĩ RHM các tuyến thông qua các hoạt động tập huấn, đào tạo liên tục và chuyển giao kỹ thuật theo Đề án 1816. Tăng cường hoạt động khám, chữa bệnh từ xa với các bệnh viện tuyến dưới theo Đề án 2628 của bộ Y tế. Giúp người bệnh được điều trị tại chỗ, không phải chuyển tuyến, góp phần giảm quá tải bệnh viện tuyến trên. Tạo sự công bằng trong khám, chữa bệnh cho người dân.
 • Trong công tác phòng bệnh, tập trung chủ yếu vào hoạt động tuyên truyền giáo dục sức khoẻ răng miệng cho toàn dân, chú trọng đối tượng học sinh và và người cao tuổi.

Khen thưởng

 • Bằng khen của Bộ Y tế năm: 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019.
 • Bằng khen của Bộ Giáo dục & Đào tạo năm 2011.

 

Hình ảnh hoạt động