Quý khách đã đặt lịch khám thành công

Họ tên :

Ngày hẹn:

Thời gian hẹn:

Chuyên khoa/Bác sĩ:

Số điện thoại chuyên khoa:

Địa chỉ: 40B Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Khám cấp cứu 02438269722

PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ NCQLKH

Địa chỉ: Phòng E 401 Tầng 4, nhà E - Điện thoại: 024 62605576

PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ NCQLKH

Lịch sử phát triển

Phòng Đào tạo và Quản lý nghiên cứu khoa học (ĐT&QLNCKH) là đơn vị mới thành lập từ tháng 8.2020 trên cơ sở phòng Đào tạo và phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học trực thuộc Trung tâm Đào tạo & Chỉ đạo tuyến. Phòng Quản lý NCKH được thành lập từ năm 2007, với trưởng phòng đầu tiên là PGS. TS. Trần Cao Bính và từ năm 2018 là TS. Võ Thị Thúy Hồng.  Phòng Đào tạo được thành lập năm 2010 với Trưởng phòng đầu tiên là TS. Phạm Thanh Hà. Từ năm 2014 trách nhiệm Trưởng phòng Đào tạo được giao cho TS. Nguyễn Thị Hồng Minh.  Phòng Đào tạo và phòng Quản lý NCKH trước đây là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung tâm Đào tạo & CĐT, với hơn 10 năm xây dựng và phát triển đã đạt được những thành tựu đáng kể trong công tác Đào tạo nguồn nhân lực cho chuyên ngành và quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học hiệu quả, góp phần phát triển công tác nghiên cứu khoa học (NCKH) của bệnh viện.

 

Chức năng nhiệm vụ

Phòng ĐT&QLNCKH có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Bệnh viện và Giám đốc Trung tâm Đào tạo & Chỉ đạo tuyến quản lý, tổ chức các hoạt động đào tạo và công tác quản lý nghiên cứu khoa học

Nhiệm vụ cụ thể

1.  Về công tác Đào tạo

a) Xây dựng kế hoạch, tổ chức quản lý và thực hiện các loại hình đào tạo được Bộ Y tế cho phép;

b) Đào tạo liện tục và đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật công nghệ cho tuyến dưới và các đối tượng khác có nhu cầu;

c) Là đầu mối tham gia đào tạo và quản lý học viên, sinh viên và học sinh của các cơ sở đào tạo Y Dược trong và ngoài nước đến nghiên cứu, học tập và trao đổi chuyên môn tại Bệnh viện;

d) Tổ chức các chương trình hợp tác đào tạo phối hợp trong và ngoài nước đáp ứng yêu cầu thực tế và theo quy định của pháp luật.

2. Về công tác Nghiên cứu khoa học

a) Quản lý công tác nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng những tiến bộ khoa học trong Bệnh viện để phục vụ công tác khám, chữa bệnh, phòng bệnh, phục hồi chức năng theo quy định;

b) Chủ trì, tham gia các công trình nghiên cứu khoa học các cấp theo sự phân công;

c) Tổ chức các hội thảo, hội nghị khoa học trong nước và quốc tế theo quy định của pháp luật và của Bộ Y tế;

d) Tổ chức các chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học phối hợp trong nước và ngoài nước đáp ứng yêu cầu thực tế và theo quy định của pháp luật

Nhân lực hiện tại

 • Tiến sĩ: 02                          
 • Thạc sĩ: 02
 • Bác sĩ: 04
 • Cử nhân: 01

Tổ chức nhân sự

Lãnh đạo tiền nhiệm

PGS.TS Trần Cao Bính

Trưởng phòng Quản lý NCKH
(2007 – 2018)

TS. Phạm Thanh Hà

Trưởng phòng Đào tạo
(2010-2014)

TS. Võ Thị Thúy Hồng

Trưởng phòng Quản lý NCKH
(2018 – 8.2020)

TS. Nguyễn Thị Hồng Minh

Trưởng phòng Đào tạo
(2014 – 8.2020)

TS. Nguyễn Thị Thúy Nga

Phó trưởng phòng QLNCKH

PGS.TS. Lê Ngọc Tuyến

Phó Trưởng phòng Đào tạo

Lãnh đạo đương nhiệm

TS. Nguyễn Thị Thúy Nga

Phó trưởng phòng

ThS. Nguyễn Thị Phương Trà

Phó trưởng phòng

Thành tựu

Tổ chức đào tạo

 • Tổ chức thi tuyển và đào tạo các lớp BSCKI, BSCKII và BS định hướng chuyên khoa RHM.
 • Đào tạo thực hành cho các học viên đại học và sau đại học của nhiều cơ sở đào tạo trong cả nước.
 • Tổ chức đào tạo các loại hình đào tạo cấp chứng chỉ được Bộ Y tế cấp phép như: đào tạo lại, đào tạo cấp chứng chỉ thực hành 18 tháng, đào tạo chuyển đổi Điều dưỡng Nha khoa và Kỹ thuật viên Nha khoa
 • Tổ chức các lớp đào tạo liên tục chuyên sâu các chuyên ngành trong Răng Hàm Mặt như Nắn chỉnh răng,  Phẫu thuật  hàm mặt, Cây ghép Nha khoa…

Hợp tác đào tạo

 • Hoàn thành công bố là cơ sở thực hành trong khối ngành Sức khỏe theo Nghị định 111 của Chính phủ.
 • Ký hợp đồng là cơ sở thực hành của 3 cơ sở đào tạo RHM:

+ Đại học Y Hà Nội

+ Đại học Kinh doanh và Công nghệ

+ Đại học Quốc gia Hà Nội

 • Hàng năm tiếp nhận nhiều lượt học viên Sau đại học của các Cơ sở Đào tạo trong cả nước đến học tập và thực hiện Luận án tốt nghiệp.

Quản lý và nghiên cứu khoa học

 • Từ năm 2007, đã phối hợp giám sát, quản lý hơn 75 đề tài trong đó 2 đề tài cấp nhà nước, 3 đề tài cấp bộ, 70 đề tài cấp cơ sở, 5 giải pháp sáng kiến cải tiến kỹ thuật.
 • Xây dựng và hoàn thiện các quy trình liên quan đến việc thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở: quy trình phê duyệt đề cương, quy trình nghiêm thu đề tài.

Định hướng phát triển

Về phát triển công tác đào tạo

- Tham mưu, cố vấn cho Lãnh đạo Bệnh viện về công tác Đào tạo.

- Tăng cường tổ chức các khóa đào tạo liên tục chuyên sâu nhằm nâng cao năng lực trình độ chuyên môn cho bác sỹ Răng Hàm Mặt tuyến dưới.

- Tiếp tục tổ chức các loại hình đạo tạo được Bộ Y tế cho phép.

Về công tác hợp tác đào tạo

- Phát triển mạng lưới hợp tác đào tạo Răng Hàm Mặt rộng khắp, đáp ứng được nhu cầu đào tạo về Răng Hàm Mặt của các cơ sở đào tạo, các tuyến y tế.

- Hoàn thiện các kế hoạch, khung chương trình đào tạo theo quy định Bộ Y tế

- Mở rộng hợp tác Đào tạo với các Bệnh viện và cơ sở Đào tạo trên thế giới nhằm nâng cao và cập nhật kiến thức chuyên môn cho các Bác sĩ RHM cũng như phối hợp tổ chức các buổi sinh hoạt khoa học tại bệnh viện cũng như các hội thảo khoa học hợp tác quốc tế. Góp phần tăng cường nguồn nhân lực chất lượng cao cho chuyên ngành.

- Thúc đẩy và giám sát việc triển khai, áp dụng các kỹ thuật mới trong bệnh viện.

Về công tác Quản lý nghiên cứu khoa học

- Tăng cường hiệu quả  công tác quản lý nghiên cứu khoa học, xây dựng, chuẩn hóa quy trình  quản lý đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở cũng như các tiêu chuẩn Nhà nước và quốc tế

 • Thúc đẩy việc xuất bản các nghiên cứu trong và ngoài nước, đề xuất các biện pháp khuyến khích các xuất bản quốc tế chất lượng cao, nâng tầm nghiên cứu khoa học của bệnh viện.
 • Phối hợp tổ chức các Hội nghị, Hội thảo chuyên ngành Răng Hàm Mặt.

 

 

Khen thưởng

Tập thể lao động xuất sắc 2019