Quý khách đã đặt lịch khám thành công

Họ tên :

Ngày hẹn:

Thời gian hẹn:

Chuyên khoa/Bác sĩ:

Số điện thoại chuyên khoa:

Địa chỉ: 40B Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Khám cấp cứu 02438269722

Tài liệu văn bản

STT Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 6649/BYT-KCB Dec 08,2020 V/v tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh CÔNG VĂN 6649
2 24/CT-BYT Nov 24,2020 Về việc tăng cường thực hiện các biện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 Chỉ thị 24/CT-BYT
3 2121/QĐ-BYT May 21,2020 v/v ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Răng Hàm Mặt Quyết định 2121/QĐ-BYT