Quý khách đã đặt lịch khám thành công

Họ tên :

Ngày hẹn:

Thời gian hẹn:

Chuyên khoa/Bác sĩ:

Số điện thoại chuyên khoa:

Địa chỉ: 40B Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Khám cấp cứu 02438269722

THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CÔNG LẬP

15/07/2021

Thực hiện kế hoạch của Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội, ngày 16/6/2021, Bệnh viện  mở lớp tập huấn về thực hiện đân chủ trong hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho toàn bộ viên chức, người lao động Bệnh viện RHM TW Hà Nội do PGS. TS. Trần Cao Bính, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện trực tiếp tập huấn.PGS. TS. Trần Cao Bính, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện tập huấn: Thực hiện Dân chủ trong hoạt động của cơ sở khám, chữa bệnh công lập; Học tập và làm theo tương tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 02/7/2021, Bệnh viện tiếp tục mở lớp tập huấn về Quy tắc ứng xử; Đổi mới phong cách, thái độ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh, người dân; Xây dựng cơ sở Xanh - Sạch - Đẹp cho toàn bộ viên chức, người lao động Bệnh viện RHM TW Hà Nội do PGS. TS. Trần Cao Bính, Giám đốc Bệnh viện, ThS. Trần Văn Phú, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, BSCKI. Đỗ Văn Thành, Phụ trách khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn và ThS. Nguyễn Thị Lan Anh, Phụ trách phòng Quản lý chất lượng tập huấn.

ThS. Trần Văn Phú, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ tập huấn về thực hiện Quy tắc ứng xử

BSCKI.Đỗ Văn Thành, Phụ trách khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn tập huấn  về Xây dựng cơ sở Xanh - Sạch - Đẹp

ThS. Nguyễn Thị Lan Anh, Phụ trách phòng Quản lý chất lượng tập huấn về Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài long của người bệnh

Việc tập huấn các vấn đề trên, hằng năm Bệnh viện triển khai thường xuyên, liên tục nhằm thực hiện tốt dân chủ trong hoạt động của Bệnh viện, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của viên chức và người lao động Bệnh viện, từng bước nâng cao trình độ đội ngũ Y tế với trang thiết bị hiện đại, phong cách phục vụ chuyên nghiệp và tận tình hướng tới sự hài lòng của người bệnh, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân về chất lượng điều trị và dự phòng. Bệnh viện thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa cấp cứu, khám chữa bệnh vừa phòng chống dịch Covid - 19 và đảm bảo Bệnh viện an toàn.