Địa chỉ: 40B Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Khám cấp cứu 02438269722

Ủng hộ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng thiên tai, bão lũ

16/11/2020

Chương trình ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ của Đoàn Thanh niên BV RHM TW Hà Nội cho đồng bào tại xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Ngày 11.11.2020