Quý khách đã đặt lịch khám thành công

Họ tên:

Mã đặt lịch:

Ngày hẹn:

Thời gian hẹn:

Chuyên khoa/Bác sĩ:

Số điện thoại chuyên khoa:

Nhân viên của bệnh viện sẽ liên hệ xác nhận lại với Quý khách trong thời gian sớm nhất.

Đóng

Nơi ở hiện tại: 40B Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Khám cấp cứu 24/7: 02438269727

Tin tức

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT TRUNG ƯƠNG HÀ NỘI, TRỰC THUỘC BỘ Y TẾ 1 9-2020

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT TRUNG ƯƠNG HÀ NỘI, TRỰC THUỘC BỘ Y TẾ

Quy chế này quy định về vị trí pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính và mối quan hệ công tác của Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội, trực thuộc Bộ Y tế.

Chi tiết
THÔNG BÁO KHẨN SỐ 23 CỦA BỘ Y TẾ 1 9-2020

THÔNG BÁO KHẨN SỐ 23 CỦA BỘ Y TẾ

THÔNG BÁO KHẨN SỐ 23 CỦA BỘ Y TẾ

Chi tiết
THÔNG BÁO KHẨN SỐ 24 CỦA BỘ Y TẾ 1 9-2020

THÔNG BÁO KHẨN SỐ 24 CỦA BỘ Y TẾ

THÔNG BÁO KHẨN SỐ 24 CỦA BỘ Y TẾ

Chi tiết
THÔNG BÁO KHẨN SỐ 25 BỘ Y TÊ 1 9-2020

THÔNG BÁO KHẨN SỐ 25 BỘ Y TÊ

THÔNG BÁO KHẨN SỐ 25 BỘ Y TÊ

Chi tiết
THÔNG BÁO KHẨN SỐ 27 CỦA BỘ Y TẾ 1 9-2020

THÔNG BÁO KHẨN SỐ 27 CỦA BỘ Y TẾ

THÔNG BÁO KHẨN SỐ 27 CỦA BỘ Y TẾ

Chi tiết
CÔNG VĂN 230/BVRHMTW VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ VÀ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN KHÁM CHỮA BỆNH TỪ XA 1 9-2020

CÔNG VĂN 230/BVRHMTW VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ VÀ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN KHÁM CHỮA BỆNH TỪ XA

CÔNG VĂN 230/BVRHMTW VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ VÀ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN KHÁM CHỮA BỆNH TỪ XA

Chi tiết