Quý khách đã đặt lịch khám thành công

Họ tên:

Mã đặt lịch:

Ngày hẹn:

Thời gian hẹn:

Chuyên khoa/Bác sĩ:

Số điện thoại chuyên khoa:

Nhân viên của bệnh viện sẽ liên hệ xác nhận lại với Quý khách trong thời gian sớm nhất.

Đóng

Nơi ở hiện tại: 40B Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Khám cấp cứu 24/7: 02438269727

Tin tức

LỊCH LÀM VIỆC NGÀY LỄ 30/4-1/5 1 9-2020

LỊCH LÀM VIỆC NGÀY LỄ 30/4-1/5

LỊCH LÀM VIỆC NGÀY LỄ 30/4-1/5

Chi tiết
QUY CHẾ PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ TẠI BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT TRUNG ƯƠNG HÀ NỘI 1 9-2020

QUY CHẾ PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ TẠI BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT TRUNG ƯƠNG HÀ NỘI

QUY CHẾ PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ TẠI BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT TRUNG ƯƠNG HÀ NỘI

Chi tiết
QUY ĐỊNH NHỮNG VIỆC PHẢI LÀM VÀ KHÔNG ĐƯỢC LÀM ĐỐI VỚI CÁN BỘ VIÊN CHỨC BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT TRUNG ƯƠNG HÀ NỘI 1 9-2020

QUY ĐỊNH NHỮNG VIỆC PHẢI LÀM VÀ KHÔNG ĐƯỢC LÀM ĐỐI VỚI CÁN BỘ VIÊN CHỨC BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT TRUNG ƯƠNG HÀ NỘI

QUY ĐỊNH NHỮNG VIỆC PHẢI LÀM VÀ KHÔNG ĐƯỢC LÀM ĐỐI VỚI CÁN BỘ VIÊN CHỨC BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT TRUNG ƯƠNG HÀ NỘI

Chi tiết
THƯ CẢM ƠN CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN SỨC SỐNG MỚI 1 9-2020

THƯ CẢM ƠN CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN SỨC SỐNG MỚI

THƯ CẢM ƠN CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN SỨC SỐNG MỚI

Chi tiết
PHIẾU BỔ SUNG LÝ LỊCH 1 9-2020

PHIẾU BỔ SUNG LÝ LỊCH

PHIẾU BỔ SUNG LÝ LỊCH 

Chi tiết
THÔNG BÁO SỐ 15 BỘ Y TẾ 1 9-2020

THÔNG BÁO SỐ 15 BỘ Y TẾ

THÔNG BÁO SỐ 15 BỘ Y TẾ

Chi tiết